Fundacja Natura 2010

Paralaksa tła

GŁÓWNE CELE FUNDACJI

Fundacja Ekologiczna Natura 2010 łączy ekologię z działaniami społecznymi, gdyż stan środowiska w znaczący sposób wpływa na zdrowie i człowieka. Stawiamy w głownej mierze na edukację. Dostarczając ekologicznej wiedzy, chcemy inspirować do działania i podejmowania słusznych wyborów. Jak rzekł Edward Clark jr. ,,samo wystarczalna organizacja to taka, na której ludzie mogą polegać" dlatego problemy ekologiczne traktujemy jak wyzwania, któe rozwiązujemy z pełnym zanagażowaniem. Pomagamy firmom i instytucjom rozwiązywać problemy środowiskowe poprzez organizowanie kampanii edukacyjnych i eventów ekologicznych.

Współpraca

Aby osiągnąć sukces przy projektach niezbędna jest współpraca. Zapraszamy organizacje pozarządowe, przedstawicieli administracji publicznej oraz 'zwykłych ludzi' – obywateli lokalnych społeczności do wspólnego działania. Jeżeli masz interesujący pomysł to zachęcamy do kontaktu z nami. Razem możemy osiągnąć znacznie więcej.

Kontakt

 

Samo wystarczalna organizacja to taka, na której ludzie mogą polegać.

Edward Clark Jr.