Seminarium 6-7 grudnia, w SGGW w Warszawie

Fundacja Natura 2010 - warsztaty
Warsztaty pisania wniosków LIFE+
maj 7, 2013
Fundacja Natura 2010 - Derkacz
Realizacja programu ochrony Derkacza
październik 13, 2015

Seminarium 6-7 grudnia, w SGGW w Warszawie

Fundacja Natura 2010 - szkolenie

Fundacja Natura 2010 wzięła udział w seminarium poświęconym tematyce zarządzania Ośrodkami Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Polsce. Wiedza przekazana przez prowadzącego – Edwarda Clarka Jr., założyciela i prezesa Wildlife Center of Virginia, lidera wśród najbardziej efektywnych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt na świecie – była niezwykle cenna.

Wnioski z seminarium:

Najważniejszym aspektem, nad jakim na początku swojej drogi powinna skupić się organizacja, powinno być określenie jasnej, precyzyjnej misji. Misja organizacji odzwierciedla bowiem powód, dla którego została powołana, czym się zajmuje, jakie ma priorytety, dlaczego jej działalność powinna być ważna dla społeczeństwa, a w szczególność do czego dąży. Jeśli organizacja będzie pewna tego, co chce ostatecznie osiągnąć i jaki to będzie miało wpływ na otaczającą rzeczywistość, będzie miała szansę na odniesienie sukcesu.

Skuteczna organizacja to również zespół ludzi, posiadających różne umiejętności potrzebne do wykonywania pracy. Organizacja powinna być zdolna do zrekrutowania, przeszkolenia, motywowania i nadzorowania pracowników, czy wolontariuszy. Powinna umieć komunikować się ze społeczeństwem, ofiarodawcami, przedstawicielami władz. Organizacja musi umieć współpracować z innymi ludźmi.

Organizacje pozarządowe prowadzące ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt nie mogą także zapomnieć, że aby móc opiekować się podopiecznymi, potrzebują do tego wsparcia ofiarodawców. Aby skutecznie móc przekonać ofiarodawcę do wparcia działalności organizacji, powinna sobie ona odpowiedzieć najpierw na konkretne pytania:

  • Kim jesteśmy?
  • Po co istniejemy?
  • Co nas wyróżnia spośród innych organizacji?
  • Co chcemy osiągnąć?
  • Jak zamierzamy osiągnąć nasz cel?
  • Czego potrzebujemy?
  • Dlaczego ofiarodawcę powinno obchodzić to, co chcemy osiągnąć?
  • Czego oczekujemy od ofiarodawcy?
  • Jaką ofiarodawca otrzyma z tego korzyść?
  • Jaki mamy plan?

Nasza zdolność ochrony środowiska, zależy od naszej umiejętności zmiany podejścia ludzi

Organizatorzy: Wildlife Center of Virginia, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, oraz Lasy Państwowe wspólnie z Fundacją Mecenat Publiczno-Prywatny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *