Konkordia III „Zwiększenie efektywności” – Sopot, 25-26 wrzesień 2012 r.

Fundacja Natura 2010 - orlik krzykliwy 2
Orlik powrócił na łono natury
grudzień 13, 2011
Fundacja Natura 2010 - łabędzie
Na ratunek łabędziom
grudzień 9, 2012

Konkordia III „Zwiększenie efektywności” – Sopot, 25-26 wrzesień 2012 r.

Fundacja Natura 2010 - las

Fundacja Natura 2010 wzięła udział w trzeciej edycji konferencji Konkordii, poświęconej tematyce zwiększenia efektywności NGO. Prelegentami konferencji byli wybitni przedstawiciele organizacji pozarządowych. Debatę poprowadził dziennikarz Maciej Zdziarski – twórca kampanii społecznych i edukacyjnych.

Udział w niej wzięli zarówno przedstawiciele polskich organizacji m.in. :

 • Jadwiga Czartoryska – Fundacja Orange,
 • Krzysztof Kaczmar – Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy,
 • Joanna Bochniarz – Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czernieckiego EFC,
 • Krzysztof Czopek – Dyrektor Regionu Północ Orange Polska

Tematyka pierwszego dnia konferencji dotyczyła 4 filarów efektywności: zarządzania, strategii, komunikacji i współpracy. Każdy z prelegentów omawiał dany filar dzieląc się ze słuchaczami zbieraną latami wiedzą i zdobytym doświadczeniem.

Wnioski z konferencji

Organizacje pozarządowe z założenia prowadzą swoje statutowe działalności odrębnie od I i II filaru. Realizację swoich działań opierają na wolontariacie, otrzymywanych dotacjach. Nie prowadzą działalności zarobkowej, a uzyskane z prowadzonej działalności pieniądze przekazuję na realizowanie celów statutowych. Nie są to instytucje biznesu. Jednakże, jak stwierdził jeden z prelegentów konferencji, aby NGOs był skuteczne powinny „myśleć jak biznesmeni i mieć serce filantropów. Tak jak w każdym działającym sprawnie organizmie, oba te organy muszą ze sobą współgrać”.

Każdy mówca biorący udział w konferencji, przybliżał swoją wizję efektywnej działalności NGO. Wszyscy jednak, niezależnie czy były to osoby z kraju, czy z zagranicy, przedstawiali ten sam punkt widzenia sprawnej i skutecznej organizacji pozarządowej.

Według specjalistów, dobre zarządzanie NGO powinno być zdeterminowane kilkoma istotnymi czynnikami:

 1. Jasno określona misja i cel istnienia organizacji
 2. Grupa ludzi zdeterminowanych do działania
 3. Autorytety, za którymi organizacja podąża, od której się uczy i czerpie doświadczenie
 4. Relacje z otoczeniem
 5. Profesjonalizm w zarządzaniu
 6. Umiejętność słuchania otoczenia
 7. Realizacja postawionych celów

A self-reliant organization is one on which other people can rely”(„Samowystarczalna organizacja to taka, na której ludzie mogą polegać”) Edward Clark Jr.

Aby rozpocząć skuteczne działanie, należy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania: Dlaczego istniejemy? Co chcemy osiągnąć? Czy mamy realny wpływ na zmiany w otaczającym środowisku? Czy jesteśmy na bieżąco ze swoją misją? Co posiadamy, a co musimy zdobyć aby osiągnąć cel? Czy świat stanie się lepszy przez to co robimy? Jaki mamy na niego wpływ?

Najważniejszym zasobem każdej organizacji są ludzie. NGO powinny tworzyć osoby pozytywie nastawione do działania, zdeterminowane, podchodzące do tego co robią z pasją i biorące za siebie odpowiedzialność. Ludzie powinni się nawzajem rozumieć, szanować i dbać o siebie.

Skuteczne organizacje posiadają umiejętność rozmawiania ze światem biznesu, słuchania otaczającego środowiska i uczenia się. Opierają się na profesjonalnym zarządzaniu i uporządkowanej strukturze. Kluczem działania jest jasno określony plan, znajomość swoich słabych i mocnych stron, które odkryć pomoże analiza: SWOT i SMART.

W stosunkach z instytucjami biznesu nie można zapominać o tym, że każda ze stron chce i powinna czerpać z prowadzonych działań korzyści. Pełny sukces jest bowiem wtedy, gdy nie ma przegranych. Należy dowiedzieć się, czego potrzebują inni. Przekonać, że warto w organizację inwestować, umieć się sprzedać. Ludzie muszą uwierzyć, że istniejemy z jakiegoś powodu, że mamy realną szansę na sukces i potrafimy wykonać swoją pracę. Nasz sukces musi być ważny również dla innych.

Najważniejszym jest odnaleźć drogę do postawionego przed sobą celu i nieustannie dążyć do jego realizacji.

Choosing you future and making it happen” („Wybierz swoją przyszłość i spraw by się ziściła) Edward Clark Jr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *