Fundacja Albatros i Fundacja Natura 2010 na spotkaniu 5 grudnia 2012 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Strusiolandia”

Fundacja Natura 2010 - łabędzie
Na ratunek łabędziom
grudzień 9, 2012
Fundacja Natura 2010 - warsztaty
Aukcja Charytatywna Zdjęć 15 grudnia 2012 r. BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
grudzień 21, 2012

Fundacja Albatros i Fundacja Natura 2010 na spotkaniu 5 grudnia 2012 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Strusiolandia”

Fundacja Natura 2010 - gospoda

Fundacja Albatros i Fundacja Natura 2010 zorganizowały spotkanie dotyczące działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt na Warmii i Mazurach, w ramach realizacji Projektu Symbiosis.

Spośród instytucji, które zostały zaproszone na spotkanie przybyło wiele osób. Zaproszenie na spotkanie otrzymali: NFOŚiGW, WFOŚiGW, Wojewoda, RDOŚ, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Rektor UWM, Nadleśnictwo Kudypy, Nadleśnictwo Olsztyn, RDLP, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, jak również banki: BGŻ, BOŚ, Warmiński Bank Spółdzielczy, oraz firma Wodmiar.

.

Tematem panelu spotkania było wypracowanie systemu edukacji przyrodniczej, przy wykorzystaniu potencjału, jaki niesie Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy organizatorami, a pozyskanymi partnerami w ramach realizacji projektu utworzenia ośrodka edukacji przyrodniczej z azylem dla dzikich ptaków. Kolejnym tematem był projekt utworzenia ekologicznego osiedla pod nazwą „Siedlisko z Naturą”, którego realizacja wymaga nawiązania współpracy biznesowej z firmami branży budowlanej, biurami architektonicznymi oraz firmami zajmującymi się zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Atrakcją spotkania była przejażdżka wozami do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, jak również na teren, na którym projekt będzie zrealizowany. Po ciekawej, aczkolwiek chłodnej wycieczce, uczestnicy wrócili do Gospody pod Strusiem, gdzie przy ciepłym posiłku dyskutowali nad omawianymi projektami.

Spotkanie zaowocowało otrzymaniem poparcia ze strony uczestników spotkania, przy ich realizacji. Wszyscy zebrani byli zgodni, że projekt utworzenia ośrodka edukacji przyrodniczej z azylem dla dzikich ptaków jest ważnym krokiem do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności, a przy odpowiednim wykorzystaniu jego potencjału, także większego grona odbiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *