październik

październik 9, 2019

KONKURS NA PARTNERA PROJEKTU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA PARTNERA PROJEKTU w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie […]